Polityka prywatności

Polityka prywatności Deftrans sp. z o.o.

Deftrans sp. z o.o. jako właściciel marki Defra oraz serwisów/stron internetowych www.defra.pl i www.deftrans.com.pl przykłada wielką wagę do respektowania praw przysługujących swoim klientom/użytkownikom w/w serwisów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony ich prywatności oraz danych tych podmiotów. W związku z tym Deftrans Sp. z o.o. oświadcza i informuje, że gromadzi jedynie minimum informacji i danych należących do klientów/użytkowników serwisów internetowych www.defra.pl i www.deftrans.com.pl w celu lepszego zrozumienia potrzeb swoich klientów/użytkowników oraz dostosowania serwisów, w tym ich funkcjonalności i ergonomii do zmieniających się oczekiwań klientów/użytkowników.  Między innymi w tym celu Deftrans sp. z o.o. pozyskuje i przetwarza niezbędne dane, w tym dane osobowe klientów i użytkowników serwisów. Pozyskiwanie danych przez Deftrans sp. z o.o. odbywa się, w zależności od rodzaju danych:

– z inicjatywy klienta/użytkownika poprzez dobrowolne podanie danych w formularzach kontaktowych, formularzach zapisu do newslettera itp.

lub

– automatycznie jako pliki Cookies – zapisywane w urządzeniach końcowych na zasadach określonych poniżej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i mechanizmy stosowane przez Deftrans Sp. z o.o. przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych klientów/użytkowników serwisów www.defra.pl i www.deftrans.com.pl. Korzystanie w jakikolwiek sposób z w/w serwisów/stron internetowych jest wyrazem akceptacji zapisów przedstawionych w poniższym dokumencie.

Administrator danych i kontakt:

Administratorem danych, w tym w szczególności danych osobowych klientów/użytkowników serwisów www.defra.pl i www.deftrans.com.pl, które to dane są  dobrowolnie przekazywane przez użytkowników w związku z korzystaniem z usług Deftrans sp. z o.o. za pośrednictwem serwisów/stron internetowych www.defra.pl i www.deftrans.com.pl,  jest Deftrans sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu, Wszewilki 59, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000097852, NIP: 916-13-17-735, REGON: 931931953.

Gromadzone dane osobowe są przekazywane przez klientów/użytkowników dobrowolnie i przetwarzane przez Deftrans Sp. z o.o. wyłącznie dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia klienta/użytkownika w przedmiocie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usług przez Deftrans sp. z o.o. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Deftrans sp. z o.o. nie jest uprawniony i nie przekazuje danych, w tym w szczególności danych osobowych swoich klientów żadnym  podmiotom trzecim. Dane uzyskane przez Deftrans sp. z o.o. zgodnie z niniejszą Polityką prywatności Deftrans sp. z o.o. wykorzystuje wyłącznie dla własnych celów marketingowych, o czym klient/użytkownik serwisu został przez Deftrans sp. z o.o. poinformowany przed przekazaniem Deftrans sp. z o.o. swoich danych i udzieleniem Deftrans sp. z o.o. zgody na ich pozyskiwanie i przetwarzanie w tym celu.

Każdemu klientowi/użytkownikowi serwisu, którego dane osobowe znajdują się z zbiorze danych osobowych przetwarzanym przez Deftrans sp. z o.o., przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które należą do klienta/użytkownika serwisu, na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych. W każdym momencie klient/użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia danych z bazy.

W celu uaktualnienia swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych z bazy, zapytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt z Deftrans sp. z o.o. poprzez stosowny formularz na stronie www.defra.com.pl i www.deftrans.com.pl, telefonicznie (+48 713831297) lub mailowo (biuro@deftrans.com.pl).

Dane zbierane podczas rejestracji:

W celu otrzymania materiałów reklamowych, magazynów, katalogów czy też Newslettera Deftrans Sp. z o.o. konieczna jest rejestracja za pomocą formularza kontaktowego, umieszczonego na stronach www.deftrans.com.pl i www.defra.pl oraz odrębne wyrażenie zgody na przekazywanie informacji handlowych przez Deftrans Sp. z o.o.. Podczas rejestracji poprosimy o podanie swoich danych osobowych (nazwiska, adresu, numeru telefony, adresu e-mail), a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie udzielana przez klienta/użytkownika serwisu jest dobrowolne, ale jest konieczne do świadczenia przez Deftrans sp. z o.o. usług na rzecz klienta/użytkownika serwisu, obejmujących m.in. stałą wysyłkę informacji o ofercie firmy Deftrans sp. z o.o., aktualne ceny i informacje marketingowe dotyczące produktów firmy Deftrans sp. z o.o.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas wizyty na stronie internetowej, należącej do Deftrans sp. z o.o. pod adresami: www.defra.pl i www.deftrans.com.pl, automatycznie zbierane są wyłącznie dane (tzw. Pliki Cookies) dotyczące wizyty i obejmujące swoim zakresem następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.  Dane te nie obejmują danych osobowych klienta/użytkownika serwisu, jak również nie mają charakteru indywidualnego i tym samym nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie klienta/użytkownika seriwsu.  Pliki Cookies mogą być nieaktywne w wykorzystywanej przez klienta/użytkownika przeglądarce sieciowej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wysyłanie i korzystanie przez Deftrans sp. z o.o. plików Cookies, nie będą one wykorzystywane w żaden sposób, m.in. do zapamiętania preferowanych ustawień strony internetowej. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania plików Cookie znajdują się w poniższym dokumencie.

Badania:

Uczestnicząc dobrowolnie w badaniach marketingowych, wypełniając ankiety i kwestionariusze, umieszczone w serwisie www.defra.pl lub www.deftrans.com.pl klient/użytkownik serwisu może dostarczyć nam istotnych informacji, dotyczących m.in. interesujących go produktów, powodów, dla których kupuje produkt/produkty Deftrans sp. z o.o. oraz produkt/produkty innych wytwórców, dane na temat jego stylu życia, sytuacji zawodowej, itp. dzięki czemu Deftrans sp. z o.o. może dowiedzieć się więcej o preferencjach zakupowych klienta/użytkownika oraz dostosowywać ofertę do potrzeb klienta/użytkownika. Udział klienta/użytkownika w badaniu oraz przekazanie danych klienta/użytkownika w ramach badania jest całkowicie dobrowolne i następuję po uprzednim poinformowaniu klienta/użytkownika o prowadzonym badaniu, zasadach uczestnictwa i pozyskiwania danych. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych klienta/użytkownika wymaga w każdym przypadku uzyskania zgody klienta/użytkownika oraz poinformowania klienta/użytkownika o zasadach przetwarzania przekazywanych przez niego danych.

Dane zbierane podczas kontaktu z Deftrans sp. z o.o.:

Podczas kontaktu z Deftrans sp. z o.o. (m.in. poprzez Biuro Obsługi Klienta, Dział Marketingu, Dział Eksportu, Dział Reklamacji), w celu dokonania przez uprawnionych pracowników Deftrans sp. z o.o. interesujących klienta/użytkownika czynności, obejmujących w szczególności: złożenie reklamacji, zamówienie wysyłki produktu/produktów z magazynu, zapytanie ofertowe za pomocą formularza na stronie internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, Deftrans sp. z o.o. może poprosić klienta/użytkownika o przekazanie danych obejmujących w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w celu umożliwienia zwrotnego kontaktu i przekazania odpowiedzi na pytanie lub oferty. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują klienta/użytkownika. Pozyskanie i przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej zgody przez klienta/użytkownika i odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Wykorzystywanie danych osobowych przez Deftrans sp. z o.o.:

Dane osobowe, na których przekazanie i przetwarzanie klient/użytkownik wyraził zgodę, będą przetwarzane przez Deftrans sp. z o.o. wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym ustawą.
Dane zbierane automatycznie wykorzystywane będą przez Deftrans sp. z o.o. do analizy zachowania klientów/użytkowników na stronach WWW oraz do ustalenia danych demograficznych klientów/użytkowników w celu bieżącej analizy typów klientów/ użytkowników serwisów www.deftrans.com.pl i www.defra.pl.
Dane zbierane w trakcie korespondencji  będą wykorzystane wyłącznie w celu pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Formy kontaktu Deftrans sp. z o.o. z klientem/użytkownikiem:

W zależności od wybranej przez klienta/użytkownika w stosownym formularzu lub zgłoszeniu formą kontaktu Deftrans sp. z o.o. z klientem/użytkownikiem może być e-mail, kontakt telefoniczny lub przesyłka pocztowa.

Zastrzeżenie

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych podmiotów, do których dane kontaktowe lub linki mogą widnieć lub odsyłać na stronach www.defra.pl i www.deftrans.com.pl. Linki do innych stron internetowych podawane są wyłącznie dla wygody  i informacji klientów/użytkowników stron należących i administrowanych przez Deftrans sp. z o.o. . Inne strony internetowe mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych. Deftrans sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje, dostarczone przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiekolwiek inne działania tych stron względem klientów/użytkowników.

Zmiany Polityki Prywatności.

Oferta i usługi Deftrans sp. z o.o. mogą z czasem ulegać zmianie. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z funkcjonowaniem w Internecie. W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności również może w przyszłości ulegać zmianom. Każda nowa obowiązująca wersja Polityki Prywatności będzie zamieszczana na stronach internetowych należących i administrowanych przez Deftrans sp. z o.o. wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie/stronach internetowych należących i administrowanych przez Deftrans sp. z o.o..

Polityka dotycząca cookies

Strona www.defra.pl i www.deftrans.com.pl  używa plików cookies wyłącznie dla zapewnienia poprawnego i wygodnego dla klientów/użytkowników działania strony oraz do celów statystycznych.
Deftrans sp. z o.o. oświadcza i zapewnia, że nie udostępnia żadnym podmiotom informacji zawartych w plikach cookies i nie wykorzystujemy ich do żadnych innych celów. Każdy klient/użytkownik korzystając ze strony internetowej należącej i administrowanej przez Deftrans sp. z o.o. akceptuje zasady, wyrażone w Polityce dotyczącej plików cookies. Klient/użytkownik strony internetowej jest informowany poprzez informację na stronie głównej www.deftrans.com.pl i www.defra.pl w formie listwy dolnej, że strona używa plików cookies oraz że informacje zarejestrowane w plikach cookies używane są w celu zapewnienia poprawnego i wygodnego dla Użytkowników działania strony oraz do celów statystycznych, a także o możliwości zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej używanej przez klienta/użytkownika.

Jeżeli klient/użytkownik nie zgadza się na używanie przez Deftrans sp. z o.o. plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony Deftrans sp. z o.o..Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia dotyczące korzystania z niektórych usług w ramach naszej strony internetowej, w tym ograniczyć funkcjonalność stron internetowych i serwisów należących i administrowanych przez Deftrans sp. z o.o.

Aby nie otrzymywać plików cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem/stroną internetową i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie. Więcej informacji odnośnie zarządzania plikami cookies w zakresie poszczególnych przeglądarek znajduje się na:

– MS Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9;
– Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Opera 8.0: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Co to są cookies?
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie, lub innym urządzeniu końcowym klienta/użytkownika w czasie odwiedzin na różnych stronach w Internecie. Każdy pojedynczy plik cookie zawiera bezimienne i nie pozwalające na pełną identyfikację dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu/strony internetowej, np. nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia pliku cookie, przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego wykorzystywane się pliki cookies przez Deftrans:
– umożliwiają dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji klienta/użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta/użytkownika serwisu/strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta/użytkownika.
– umożliwiają tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci/użytkownicy serwisów/stron internetowych korzystają ze stron internetowych i serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Jakie pliki Cookie wykorzystuje strona?
Na stronach www.defra.pl i www.deftrans.com.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu klienta/użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej,
– stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu klienta/użytkownika przez czas określony w nim (czas życia pliku cookie) lub do momentu usunięcia go przez klienta/użytkownika,

– wydajnościowe – służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by zapewnić lepsze funkcjonowanie strony,
– funkcjonalne – pozwalające „pamiętać” o ustawieniach klienta/użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),
– niezbędne pliki Cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu/strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu/strony internetowej,
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu/strony internetowej.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiane są na stronach internetowych należących i administrowanych przez Deftrans sp. z o.o.  (m.in. YouTube, Facebook, itp.) również używają plików cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu klienta/użytkownika. Deftrans sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach internetowych należących i administrowanych przez Deftrans sp. z o.o..

Nota prawna

Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie do zawartości niniejszej strony o adresie/domenie: www.defra.pl i www.deftrans.com.pl, w tym jej szaty graficznej oraz układu, a w szczególności prawa do zamieszczonych na niej znaków towarowych, przysługują wyłącznie i bezpośrednio do Deftrans sp. z o.o. lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane na niniejszej stronie. Zarówno strona o adresie/domenie www.defra.pl, jak i www.deftrans.com.pl jako całość jak i poszczególne jej elementy są chronione przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Osoby korzystające z niniejszej strony mają prawo do pobierania, utrwalania, drukowania fragmentów i danych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej po uzyskaniu zgody właściciela strony i pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych przynależnych Deftrans sp. z o.o. lub osobom trzecim.

Deftrans Sp. z o.o.  informuje i zastrzega, że wszelkie dane zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i w razie wątpliwości nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.) nie wyrażamy zgody na umieszczanie na stronie www.defra.pl i www.deftrans.com.pl i/lub przesyłanie niezamówionych informacji handlowych, materiałów promocyjnych, jak i wszelkich pozostałych form reklamowych.

Deftrans Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na stronie www.defra.pl i www.deftrans.com.pl wszelkich zmian w tym poprawiania informacji zawartych na stronie w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia adresatów strony i/lub innych osób trzecich.

Deftrans Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych nie stanowiących własności Deftrans Sp. z o.o., do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na niniejszej stronie.

 

Zapisz się na newsletter

newsletter templates powered by FreshMail