3 października 2014
Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet

Współzałożycielka i Wiceprezes firmy Deftrans Sp. z o.o., Pani Edyta Defratyka została Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet. Uroczyste wręczenie certyfikatu Ambasadorkom Przedsiębiorczości Kobiet odbyło się 19 września 2014 r. podczas Gali Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie. 

Działalność Pani Edyty Defratyki na polu zawodowym oraz na rzecz lokalnej społeczności w ramach Fundacji KOM: począwszy od propagowania nowoczesnej edukacji i wspierania artystycznych talentów, przez organizację wydarzeń aktywizujących integrację społeczną, po ufundowanie Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu – idealnie wpisuje się w założenia Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet.

Misją Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród kobiet i wspieranie rozwoju firm przez nie prowadzonych. Działalność Ambasady skupia się na tworzeniu programów partnerskich i rozwijaniu sieci współpracy różnych środowisk gospodarczych, w których właścicielki firm nawiązują nowe kontakty i tworzą dobre relacje biznesowe, wymieniają doświadczenia, uzyskują wsparcie i rozwijają własną markę – stosując wysokie standardy etyki i jakości, oraz kierując się zasadą równych szans – dla budowy i rozwoju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Inspiracją do utworzenia Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet była inicjatywa Komisji Europejskiej, która w 2009 roku stworzyła Europejską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

 

Wśród wielu znamienitych Ambasadorek znajdują się m.in. Jolanta Kwaśniewska, Małgorzata Potocka, Mariola Bojarska-Ferenc, Magda Gessler, czy Mirosława Nykiel – Honorowa Ambasadorka.