3 sierpnia 2015
Deftrans – Kreator miejsc pracy 2015

Firma Deftrans otrzymała dyplom uznania za wkład w tworzenie nowych miejsc pracy w konkursie “Kreator miejsc pracy” przyznawane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To jedyny konkurs dla firm, w którym oceniana jest liczba utworzonych miejsc pracy oraz warunki, jakie pracownikom tworzy pracodawca.

Głównym kryterium oceny był wzrost zatrudnienia w firmie. Nie był to jednak jedyny czynnik brany pod uwagę przez kapitułę konkursową. Duże znaczenie miało także zatrudnienie osób poniżej 30 roku życia, osób z grupy 50+ czy osób niepełnosprawnych. Pod uwagę brana była także rzetelność pracodawców – m.in. to czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę oraz czy terminowo wypłacają im wynagrodzenia.

Wyłoniono 19 laureatów w 5 różnych kategoriach.