26 marca 2015
Forum Branży Łazienkowej

26 marca 2015r. podczas Forum Branży Łazienkowej odbyła się dyskusja na temat „Eksport polskiego wyposażenia łazienek – poszukiwanie nowych rynków zbytu i nowych kanałów dystrybucyjnych”.

Wśród panelistów wypowiadających się o kondycji eksportowej firm sanitarnych znalazł się Prezes Zarządu firmy Deftrans Sp. z o.o. – Pan Tomasz Defratyka.

Uczestnicy dyskusji szeroko omówili sytuację polskich firm na rynkach wschodnich, możliwości ich współdziałania na tym rynku. Poruszono także kwestię najbliższych planów polskiej ekspansji zagranicznej oraz możliwe rozwiązania systemowe wspierające eksport mebli – jednej z silniejszych branż w kraju.