15 listopada 2013
FORUM DEBATY PUBLICZNEJ

W dniu 13 listopada 2013 roku na zaproszenie Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP, zarząd firmy Deftrans Sp. z o.o. wziął udział w konferencji: 

 Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych

W ramach Programu Forum Debaty Publicznej organizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Debata dotyczyła roli firm rodzinnych w polskiej gospodarce. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu wartości oraz atutów firm rodzinnych w globalizującym się świecie, a także wykazano ich niezwykle istotną rolę dla polskiej gospodarki i stabilności ekonomicznej kraju. Szeroka dyskusja dotyczyła przepisów prawa regulujących ich funkcjonowanie, identyfikacji oraz propozycji likwidacji barier, z jakimi mierzą się firmy rodzinne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach swojej działalności i rozwoju.