24 czerwca 2014
Wyróżnienie w prestiżowym konkursie

Z przyjemnością informujemy, że właściciel marki Defra – firma Deftrans Sp. z o.o. została doceniona za szczególny wkład w tworzenie nowych miejsc pracy w ramach konkursu: KREATOR MIEJSC PRACY w kategorii: duże przedsiębiorstwo przemysłowo-produkcyjne.

Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców, którzy stworzyli nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2013 r. 

Kapitułę konkursu tworzyli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Kluczowym kryterium oceny był wzrost zatrudnienia (bez w firmie). Firma Deftrans Sp. z o.o. spełniła także wszystkie dodatkowe wymogi takie jak: zatrudnianie młodych pracowników do 30. roku życia, pracowników z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniano także rzetelność pracodawców – m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Nagrody pracodawcom wręczył Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali, która odbyła się 24 czerwca br. w Warszawie.